About Me

After I had graduated from Gazi Eğitim Institute (now Gazi University) in Ankara as a teacher of English, I was appointed to Maraş Lisesi where I worked only a year. The following year, I was appointed to Van Lisesi where my wife was teaching English.

I worked there for two years and went to Istanbul to do my military service as an artillery lieutenant. My military service lasted a year and a half.

Next year, I and my wife were appointed to Adapazarı Lisesi, where we worked for five years. During our stay I applied to Fulbright commission to take the fulbright examination. I succeeded and I was sent to The University of Texas at Austin as a Fulbright grantee by the Fulbright commission and the U.S.A. government.

In the university, I became acquitted with the American linguistics, American government, American school system and some other topics that I cannot remember now because the year was 1960.

I was stimulated to learn more about linguistics and teaching English in the linguistics lessons, and so I was encouraged by the lessons given by Prof. Archibald A. Hill and Dr. De Camp.

Although I learned a lot of new approaches to linguistics in the University of Texas, I had still a lot of unanswered questions in my head.

After I returned to İstanbul, I found books about linguistics in the American Library from which I borrowed several books about Lingui- sticks to read. While I was reading one of them, I came across to Noam Chomsky and his theories on language. When a read some of them I saw that his theory of language answers the questions in my mind.

While I was teaching English in some schools, I decided to write a Turkish grammar based on Chomsky’s language theory. From then on I published some books and wrote some articles on Turkish grammar, which you can read and download all of them free on the internet if you write “Retired teacher’s documents on slideshare”


Yüksel Göknel öğretmenlik hayatına 1952 yılında adım atmış ve Türkiye'nin dört bir yanında İngilizceyi öğrencileriyle buluşturmuştur. Sırasıyla Maraş Lisesi, Van Lisesi, Adapazarı Lisesi, İstanbul Pertevniyal Lisesi ve son olarak 16 yıl İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı İstanbul Erenköy Kız Li-sesi'nden 1982 yılında emekli olmuştur. Daha sonra özel bir kolejin İngilizce bölüm başkanlığını bir süre yürüttükten sonra, lise öğretmenliği dönemini bitir-miştir.

Yüksel Göknel’in Profesör Chomsky'nin dilbilim öğretileri ile ilk tanışması Adapazarı Lisesi’ndeki öğretmenliği sırasında “Fulbright” sınavını kaza-nıp A.B.D'de eğitim görmek üzere Fulbright Grantee’si olarak A.B.D. hü-kümeti tarafından Austin'deki “The University of Texas at Austin” üni-versitesine gönderilmesi ile başlamıştır.

Öğretmenliği döneminde ‘Exercises in English for Turkish Students’ ve ‘English Workbook’ isimli İngilizce yardımcı ders kitaplarını yayımlayan Yüksel Göknel, dilbilim üzerinde yaptığı araştırmalar sonrasında Türkçe’nin ilk dönüşümlü dilbilgisi kitabı olan ‘Modern Türkçe Dilbilgisi’ kitabını 1974'te yayımlamıştır. Daha sonra Türk Dil Kurumu'nun ‘Türk Dili Der-gisi’nde ‘Üretici Dönüşümlü Dilbilgisi ve Türkçe Söz Dizimi' adlı maka-lesini 1976 yılında yayımlanan Yüksel Göknel'in, 2010 yılında Türkçeye yabancı olanların, Türkçe dilbilgisini etkin bir şekilde öğrenebilmeleri için, 'Turkish Grammar Transformational Generative and Contrastive' Türkçe dilbilgisi kitabını İngilizce olarak yayımlamıştır. 2013 yılında da, bu kitabın genişletilmiş ve güncellenmiş sürümü olarak ‘Turkish Grammar Updated Academic Edition' adlı kitabı yayımlanmıştır. Yüksel Göknel’in son kitabı olan ‘Englısh Turkısh Grammar Functıonal & Transformatıonal’ renkli olarak yayımlanmıştır.

En yeni dilbilimsel verilerin ışığında hazırlanmış olan elinizdeki bu kitap, Türk dilbilgisiyle ilgilenen herkesin yanı sıra Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ve Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili akademisyenler için önemli bir kaynak kitaptır. Geleneksel Türkçe dilbilgisi kitaplarında önemsenmeyen birçok ses birleşmeleri ve ses düşmeleri Yüksel Göknel’in kitaplarında değiştirilip gün-cellenmiş ve örneklerle açıklanmıştır.

Yüksel Göknel’in tüm kitap ve makalelerini internette “Retired Teacher’s documents on slideshare” yazarak ücretsiz olarak okuyup bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Books

Contact Form

If you have inqueries please email us at ygoknel@outlook.com